gallery/logo2

Sun Fysiokulma Susanna Pohto

Fysioterapia

Asiakkaan aloittaessa fysioterapiakäyntejään, pidän tärkeänä haastattelua ja alkututkimusta, jonka pohjalta terapiaa ja hoitomuotoja lähdetään toteuttamaan. Yksilöllisellä ja aktivoivalla ohjauksella ja neuvonnalla pyritään lisäämään asiakkaan oman tilanteensa hallintaa. Tarkoituksena on pyrkiä välttämään myös turhia terapiakäyntejä.

 

Asiakkaan suostumuksella sopimuksen mukaan, hoitojakson päätyttyä lähettävä lääkäri saa hoitopalautteen. Ongelmallisissa tilanteissa neuvottelen hoidon toteuttamisesta lähettävän lääkärin kanssa jo hoidon kuluessa. Minulla on myös konsultointimahdolli-suus Fysiatrian erikoislääkäri Lasse Vuodon kanssa.

 

­

Hieronta ja fysikaaliset hoidot

Rasitus- ja kiputiloihin voi vaikuttaa liike- ja liikuntahoidon, hieronnan, pinta- ja syvälämpöhoitojen, kylmäterapian, manuaalisen terapian, venytysten ja erilaisten fysikaalisten hoitolaitteiden avulla (Dieter D4 S Combi, Mettler Sonicator Plus 940). Laitteilla on mahdollista antaa kipuhoitoja kuten DIDY, TNS, Interferenssi sekä sähköstimulaatiohoi-toja. Tiloistani löytyy myös Backdock-laite, kuntopyörä, crosstrainer sekä harjoitusvälineitä laidasta laitaan.

 

Kotikäynnit

Lääkäri voi lähetteessä, asiakkaan terveydentilan perusteella, määrätä kuntoutus- ja fysioterapiakäynnit tehtäviksi kotikäynteinä, jolloin Kela korvaa käynnistä perittävää kotikäyntimaksua sairausvakuutuslain määräämillä laskentaperiaatteilla. Hoitoja voi tilata ilman lähetettäkin tehtäväksi kotikäynteinä.

 

­

Maksusitoumuksella

Fysioterapiaa ja kuntoutusta voidaan tehdä myös maksusitoumuksella. Tällöin on kysymyksessä Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus kuten esimerkiksi alle 65-vuotiaiden vaativaa kuntou- tusta tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Kuntoutus perustuu voimassa olevaan lakiin ja Kelan terapian palvelukuvaukseen vaativasta kuntoutuksesta. Asiaan voi tutustua Kelan sivulla ja hakemuslomakkeet löytyvät myö samoilta sivuilta. Lisäksi sivustoilla on tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutusmuodoista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista.

 

Muita kuntoutuksen maksajatahoja voivat olla mm. Valtionkonttori, Lotta Svärd -tai veteraaniyhdistys, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tai esimerkiksi asiakkaan vakuutusyhtiö. Näissä terapioissa on oma hinnastonsa, joka ei ole esillä sivuillani.

 

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit sekä sotainvalidien lesket (joissain tapauksissa) voivat hakea kuntoutusta myös avo- tai päiväkuntoutuksena pidemmän kuntoutuslaitoksessa tapahtuvan kuntoutuksen sijasta. Avokuntoutus tapahtuu joko yksilökäynteinä vastaanotollani tai lääkärin määräyksestä kotikäynteinä. Kuntoutushakemuksen voi lääkäri laittaa eteenpäin lausuntoineen maksajataholle, joita ovat esim. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Valtionkonttori. Myös pikkulotat voivat saada kuntoutusta samoin kuin rinta-matunnuksen saaneet lotat, mutta kuntoutus haetaan lääkärin lausunnon kanssa, lähettämällä kuntoutushakemus Lotta Svärd-säätiölle.

­