Sun Fysiokulma Susanna Pohto

Fysioterapia

Asiakkaan aloittaessa fysioterapiakäyntejä, pidän tärkeänä haastattelua ja alkututkimusta, jonka pohjalta terapiaa ja hoitomuotoja lähdetään toteuttamaan. Yksilöllisellä ja aktivoivalla ohjauksella ja neuvonnalla pyritään lisäämään asiakkaan oman tilanteensa hallintaa. Tarkoituksena on pyrkiä välttämään myös turhia terapiakäyntejä.

 

Asiakkaan suostumuksella sopimuksen mukaan, hoitojakson päätyttyä lähettävä lääkäri saa hoitopalautteen. Ongelmallisissa tilanteissa neuvottelen hoidon toteuttamisesta lähettävän lääkärin kanssa jo hoidon kuluessa. Minulla on myös konsultointimahdollisuus Fysiatrian erikoislääkäri Lasse Vuodon kanssa.

 

­

Hieronta ja fysikaaliset hoidot

Rasitus- ja kiputiloihin voi vaikuttaa liikehoidon, hieronnan, pinta- ja syvälämpöhoitojen, parafiinihoidon kylmäterapian, manuaalisen terapian, venytysten ja erilaisten fysikaalisten hoitolaitteiden avulla (Dieter D4 S Combi, Mettler Sonicator Plus 940). Laitteilla on mahdollista antaa kipuhoitoja kuten DIDY, TNS, Interferenssi sekä sähköstimulaatiohoitoja. Tiloistani löytyy myös Backdock-laite, kuntopyörä, crosstrainer sekä harjoitusvälineitä laidasta laitaan.

 

­

Maksusitoumuksella

Fysioterapiaa ja kuntoutusta voidaan tehdä myös maksusitoumuksella. Tällöin on kysymyksessä Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus kuten esimerkiksi alle 65-vuotiaiden vaativaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Kuntoutus perustuu voimassa olevaan lakiin ja Kelan terapian palvelukuvaukseen vaativasta kuntoutuksesta. Asiaan voi tutustua Kelan sivulla ja hakemuslomakkeet löytyvät myös samoilta sivuilta. Lisäksi sivustoilla on tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutusmuodoista, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista.

 

Muita kuntoutuksen maksajatahoja voivat olla mm. Valtionkonttori, Lotta Svärd -tai veteraaniyhdistys, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tai esimerkiksi asiakkaan vakuutusyhtiö. Näissä terapioissa on oma hinnastonsa, joka ei ole esillä sivuillani.

 

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit sekä sotainvalidien lesket (joissain tapauksissa) voivat hakea kuntoutusta myös avo- tai päiväkuntoutuksena pidemmän kuntoutuslaitoksessa tapahtuvan kuntoutuksen sijasta. Avokuntoutus tapahtuu joko yksilökäynteinä vastaanotollani tai lääkärin suosituksesta kotikäynteinä. Kuntoutushakemuksen voi lääkäri laittaa eteenpäin lausuntoineen maksajataholle, joita ovat esim. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Valtionkonttori. Myös pikkulotat voivat saada kuntoutusta samoin kuin rintamatunnuksen saaneet lotat, mutta kuntoutus haetaan lääkärin lausunnon kanssa, lähettämällä kuntoutushakemus Lotta Svärd-säätiölle.

­