Sun Fysiokulma Susanna Pohto

 

050 4413 668

Fysioterapia

Asiakkaan aloittaessa fysioterapiakäyntejä, pidän tärkeänä haastattelua ja alkututkimusta, jonka pohjalta terapiaa ja hoitomuotoja lähdetään toteuttamaan. Yksilöllisellä ja aktivoivalla ohjauksella ja neuvonnalla pyritään lisäämään asiakkaan oman tilanteensa hallintaa. Fysioterapia voi sisältää neuvontaa ja ohjausta, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista ja fysikaalista terapiaa. Tarkoituksena on pyrkiä välttämään myös turhia terapiakäyntejä.

 

Fysioterapian sairausvakuutuslain mukainen Kela-korvaus on päättynyt eduskunnan päätöksestä 1.1.2023 alkaen. Siitä huolimatta pidän tärkeänä, että lääkärin ohjatessa asiakkaan fysioterapiaan, olisi hänellä mukanaan jonkinlainen lähete siitä, mihin asioihin meidän tulisi käynneillä eritoten perehtyä, kuitenkin asiakkaan omaa tavoitetta kuunnellen. Asiakkaan suostumuksella sopimuksen mukaan, hoitojakson päätyttyä lähettävä lääkäri saa terapiapalautteen kirjallisena (minulla ei ole sähköistä asiakastietojärjestelmää, eikä siis Kanta-yhteyksiä). Ongelmallisissa tilanteissa neuvottelen hoidon toteuttamisesta lähettävän lääkärin kanssa jo hoidon kuluessa. Minulla on myös konsultointimahdollisuus Fysiatrian erikoislääkäri Lasse Vuodon kanssa.

 

­

Hieronta ja fysikaaliset hoidot

Rasitus- ja kiputiloihin voi vaikuttaa liikehoidon, hieronnan, pinta- ja syvälämpöhoitojen, parafiinihoidon kylmäterapian, manuaalisen terapian, venytysten ja erilaisten fysikaalisten hoitolaitteiden avulla (Dieter D4 S Combi, Mettler Sonicator Plus 940). Laitteilla on mahdollista antaa kipuhoitoja kuten DIDY, TNS, Interferenssi sekä sähköstimulaatiohoitoja. 

 

­Maksusitoumuksella

Fysioterapiaa ja kuntoutusta voidaan tehdä myös maksusitoumuksella. Tällöin on kysymyksessä voi olla Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus kuten esimerkiksi alle 65-vuotiaiden vaativaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Muita kuntoutuksen maksajatahoja voivat olla mm. Valtionkonttori, Lotta Svärd -tai veteraaniyhdistys, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tai esimerkiksi asiakkaan vakuutusyhtiö. Näissä terapioissa on oma hinnastonsa, joka ei ole esillä sivuillani.

 

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit

Lotat, veteraanit ja sotainvalidit sekä sotainvalidien lesket (joissain tapauksissa) voivat hakea kuntoutusta myös avo- tai päiväkuntoutuksena pidemmän kuntoutuslaitoksessa tapahtuvan kuntoutuksen sijasta. Avokuntoutus tapahtuu joko yksilökäynteinä vastaanotollani tai lääkärin suosituksesta kotikäynteinä. Kuntoutushakemuksen voi lääkäri laittaa eteenpäin lausuntoineen maksajataholle, joita ovat esim. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Valtionkonttori. Myös pikkulotat voivat saada kuntoutusta samoin kuin rintamatunnuksen saaneet lotat, mutta kuntoutus haetaan lääkärin tai muun asiakkaan sen hetkistä toimintakykyä kuvaavan lausunnon kanssa, lähettämällä hakemus Lotta Svärd-säätiölle.